BHP - Praktyk

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny

NASZA MISJA

Naszą misją jest dostarczenie Klientom praktycznych i aktualnych informacji, porad, rozwiązań i dobrych praktyk z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy, niezbędnych dla spełnienia wymagań prawnych w tym zakresie oraz pogłębiania wiedzy i podnoszenia świadomości ich pracowników oraz firm współpracujących.

JAK DZIAŁAMY?

1. Spotkanie z Klientem i rozpoznanie jego potrzeb.
2. Analiza uzyskanych informacji.
3. Przedstawienie propozycji rozwiązań i wymaganych działań naprawczych;
4. Realizacja działań naprawczych zleconych przez Klienta lub;
5. Na zlecenie Klienta monitorowanie realizacji działań naprawczych zleconych przez Klienta innym wykonawcom.